Ochrana průmyslového a duševního vlastnictví

Title Alternative:Protection of Industrial and Intellectual Property
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The aim of the "Protection of industrial and intellectual property" thesis is to explain and provide information about intellectual and industrial property, particularly the use of different types of instruments, and to analyze this information to the selected company. The first part is devoted to the intellectual property and its system of protection in the Czech Republic. The second part is focused on industrial property, its international protection, and especially on the individual tools of industrially law protection. The third part deals with the Industrial Property Organization and the ways how the protection of industrial property can be reached. The fourth, practical part, analyzes company of Preciosa Figurky s.r.o. The aim of the analysis is stability assessment and evaluation of the financial aspects of the company, the assessment of competitiveness and a way of protecting the industrial property.
Cílem diplomové práce "Ochrana průmyslového a duševního vlastnictví" je vysvětlit a podat informace o duševním a průmyslovém vlastnictví, především využívání různých druhů těchto nástrojů, a analyzovat tyto poznatky na vybraný podnik. První část je věnována duševnímu vlastnictví a jeho systému ochrany v České republice. Druhá část se zaměřuje na průmyslovém vlastnictví, jeho mezinárodní ochraně, a podrobněji se zaměřuje na jednotlivé nástroje průmyslově právní ochrany. Třetí část se zabývá Úřadem průmyslového vlastnictví a cestami, kterými lze ochrany průmyslového vlastnictví dosáhnout. Čtvrtá, prakticky zaměřená část práce analyzuje firmu Preciosa Figurky s.r.o. Cílem analýzy je posouzení a vyhodnocení stability podniku z finančních hledisek, konkurenceschopnosti a způsobu ochrany průmyslového vlastnictví.
Description
katedra: KPE; rozsah: 110 s. (117 232 znaků).
Subject(s)
intellectual property, industrial property, patent, utility model, industrial design, trademark, industrial property office, duševní vlastnictví, průmyslové vlastnictví, patent, užitný vzor, průmyslový vzor, ochranná známka, úřad průmyslového vlastnictví
Citation
ISSN
ISBN