Ojnice pro řadu motorů C28

Title Alternative:Connecting rod for the series of engines C28-BEZ
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This thesis engages in a new project and optimalization of the connecting rod for existing industry medium-speed stationary engine. At the beginning the theses deals with general construction and technologic solutions of these types of engines. Next, there is a new 3D simulation in system ProEngineer, which is controled by analytic-empirical and FEM calculations. It is optimized on the basic of these information. Finally, there is an evaluation with the original connecting rod. The complete drawing documentation of new parts have been createt.
Tato diplomová práce se zabývá novým návrhem a optimalizací ojnice pro stávající středně rychloběžný průmyslový stacionární motor. Na začátku celé práce je pojednáváno o obecných konstrukčních a technologických řešeních ojnic těchto typů motorů. Dále je vytvořen 3D model v systému ProEngineer, který je kontrolován analyticko-empirickými i MKP výpočty a na základě těchto údajů je dále optimalizován. Závěrem je provedeno zhodnocení s původní ojnicí. Je zhotovena kompletní výkresová dokumentace nových dílů.
Description
katedra: KVM; přílohy: 4 výkresy, 1 CD ROM; rozsah: 102 s.
Subject(s)
connecting rod, stationary engine, swage forging, parted plane of the big end, analytical calculation, deformation-voltage analysis, 3d simulation, fem, ojnice, stacionární motor, zápustkový výkovek, dělící rovina hlavy ojnice, analytický výpočet, deformačně-napjatostní analýza, 3d model, mkp
Citation
ISSN
ISBN
Collections