Ústavní výchova

Title Alternative:Institutional Upbringing
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Annotation:The thesis deals with the issue of institutional upbringing realised at educational institution aimed at institutional and protective upbringing. The goal of the thesis was to find and analyse reasons why children are put to children?s home and school. For needs of this thesis, a Children?s Home and School in Vrchlabí has been chosen. The thesis is divided into two areas a theoretical and a practical part. The theoretical part clarifies the basic terminology connected to this issue and introduces information about factors which are closely related to putting children to such institution. The practical part of the thesis presents a survey, which was mostly realised while studying children?s files, as well as an outline of ascertained results. Furthermore, within the practical part conjectures are verified, survey results are presented, and suggestions for practice are proposed. The thesis brings information about reasons of putting children in educational institution aimed at institutional and protective upbringing as well as children?s point of view on results of their behaviour.
Anotace:Bakalářská práce se zabývá problematikou ústavní výchovy realizované ve školském zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy. Cílem práce bylo zjistit a analyzovat důvody, pro které jsou děti umísťovány v dětském domově se školou. Pro potřeby této práce byl vybrán Dětský domov se školou ve Vrchlabí. Bakalářskou práci tvoří dvě oblasti, část teoretická a část praktická. Část teoretická objasňuje základní terminologii spojenou s touto problematikou a přináší informace o faktorech, které úzce souvisí s umístěním dětí do tohoto zařízení. Praktická část bakalářské práce předkládá průzkumové šetření, které bylo z největší části uskutečněno studiem spisové dokumentace dětí, včetně přehledu zjištěných výsledků. Dále jsou v praktické části ověřovány předpoklady, podány výsledky šetření a navržena doporučení do praxe. Bakalářská práce přináší poznatky z oblasti důvodů umísťování dětí do školského zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy a samotný pohled dítěte na důsledky svého chování.
Description
katedra: KSS; přílohy: 1 CD; rozsah: 67
Subject(s)
institutional upbringing, behavioural disorders, family, legislation, addictions, institution aimed at institutional and protective upbringing, ústavní výchova, poruchy chování, rodina, legislativa, závislosti, zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy
Citation
ISSN
ISBN