Využití WiFi ve výuce

Title Alternative:WiFi in education
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This work focuses on matters of wireless networks. It summarizes technologies used for wireless networks. Using aviable literature and educational materials, describes standard IEEE 802.11, which is the key standard for wireless communication. Using these information and an analysis of commercially aviable products, contains plan and realization of a set of tasks for lecture Communication technology . Set of tasks will be realized using platform from company MikroTik, concretely on software product called RouterOS and hardware solution called RouterBoard. The goal of this work will be description of standard 802.11 and WiFi technology, familiarization with products from MikroTik and realizations of given taks with pedagogical documentation.
Tato práce se zabývá problematikou bezdrátových sítí. Shrnuje technologie použité při bezdrátovém připojení. Pomocí dostupné literatury a rešerší výukových materiálů popisuje standard IEEE 802.11, který je klíčový pro bezdrátovou komunikaci. Na základě těchto informací a analýzy dostupných komerčních prvků obsahuje návrh a realizaci sady úloh pro předmět Komunikační technika. Sady úloh budou realizovány na platformě společnosti MikroTik. A to konkrétně na softwarovém produktu RouterOS a hardwarovém řešení Routerboard. Výsledkem práce bude popis standardu 802.11, technologie WiFi, seznámení s produkty společnosti MikroTik a sada úloh s pedagogickou dokumentací.
Description
katedra: MTI; rozsah: 52 s. (64 000 znaků)
Subject(s)
wireless network, ieee802.11, wifi, access point, mikrotik, routeros, routerboard, bezdrátové sítě, ieee 802.11, wifi, access point, mikrotik, routeros, routerboard
Citation
ISSN
ISBN