Analýza personální činnosti při spolupráci pojišťovny s pojišťovacími zprostředkovateli

Title Alternative:Analysis of personal activity in cooperation with insurance company and insurance agents
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This thesis aims at describing the modern personnel management activities in an international financial institution. It presents readers with the widely accepted and used terminology of personnel management from both the literature and practical experience in personnel management in the insurance company. The first part focuses on theoretical questions of the problem. It is stated how the personnel work should be carried out. The theoretical part is drawn from the literature focusing on the general development of human resources management - especially in companies. From the theoretical part, the work moves on to the practical part, which compares the specific work of personnel management in financial institutions - insurance companies with human resources management as described in the literature. The aim of this work is based on available information, theoretical and practical knowledge concerning the evaluation of methods and procedures used in personnel work in the reserve fund. The thesis also suggests some ways to detect and propose measures for improvement. Suggestions for improving the quality of personnel and activities in the insurance and the overall assessment and comparison of theory and practice are addressed in the conclusion of this thesis.
Tato diplomová práce si klade za cíl popsat moderní personální činnost v mezinárodní finanční instituci. Přestavuje čtenářům široce uznávané a užívané pojmy z oblasti personalistiky jak z odborné literatury, tak z praktické zkušenosti personálního managementu v pojišťovně. První část je zaměřena na teoretické otázky daného problému, je zde uvedeno, jak by personální práce měla být realizována. Teoretická část textu je čerpaná z odborné literatury zaměřené na všeobecný rozvoj personálního managementu - především v obchodních společnostech. Z teoretické části se práce přesouvá do praktické části, která srovnává konkrétní práci personálního managementu ve finanční instituci - pojišťovně s řízením lidských zdrojů popsaných v odborné literatuře. Cílem práce je na základě dostupných teoretických informací a získaných praktických poznatků vyhodnotit způsoby a postupy používané při personální práci v pojišťovně a odhalit rezervy a navrhnout opatření ke zkvalitnění. Návrhy na zlepšení a zkvalitnění personální činnosti v pojišťovně a celkové zhodnocení a porovnání teorie s praxí jsou řešeny v závěru této diplomové práce.
Description
katedra: KPE; rozsah: 135 s.
Subject(s)
human resources, human resource activity, human resource management, personnel management, personnel work, personalistika, personální činnost, personální management, personální práce, řízení lidských zdrojů
Citation
ISSN
ISBN