Klasický marxismus

Title Alternative:Classical Marxism
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The author of this bachelor´s thesis focuses on the beginnings and the evolution of social movement of the turn of the 19th century. His aim is to better understand social, economic and political relations of the present. He analyses the basis of social-oriented authors like K. Kautsky, E. Bernstein and R. Luxemburg, who were the embodiment of the three main currents of marxism in central Europe. The author points out the differences in their approaches considering general areas of social, economic and political life of that era. He also compares these ideas with those of K. Marx. The conclusion of the thesis evaluates the influence of the three authors on the formation of the then society and the evolution of social movement.
Autor se ve své práci zabývá počátky a vývojem socialistického hnutí přelomu 19. a 20. století, ve snaze lépe pochopit socio-ekonomické a politické souvislosti dnešní doby. Blíže analyzuje východiska socialisticky smýšlejících autorů K. Kautskeho, E. Bernsteina a Rosy Luxemburgové, kteří zosobňují tři hlavní proudy marxismu ve středoevropském prostoru. Autor poukazuje na různost jejich pohledů na obecná témata sociálního, ekonomického a politického života počátku 20. století. Zároveň je konfrontuje s původními myšlenkami K. Marxe. Závěr práce je věnován krátkému zhodnocení vlivu těchto tří osobností Druhé internacionály na utváření tehdejší společnosti a vývoje socialistického hnutí.
Description
katedra: KFL; rozsah: 40 s.
Subject(s)
Marx, Kautsky, Luxemburg, Bernstein, marxism, soicial movement, second internationl, class struggle, Marx, Kautsky, Luxemburgová, Bernstein, marxismus, socialistické hnutí, druhá internacionála, třídní boj
Citation
ISSN
ISBN