Cena rektora za vynikající magisterskou práci

Permanent URI for this collection

Cena rektora za výjimečné magisterské práce se uděluje nejvýše jedna za každou fakultu

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 3 of 3
 • Item
  Individuální náhrady vyrobené technologií Selective Laser Melting
  Matoušková, Lucie; Čapek Lukáš, doc. Ing. Ph.D.; Skolitel : 64111 Ducháčková Eva, prof. Ing. CSc.; Konzultant : 65967 Otčenášek Michal, doc. MUDr. CSc.; Konzultant2 : 65173 Jelínková Ivana, Mgr.
  Tato diplomová práce se zabývá individuálními implantáty vyrobenými technologií Selective Laser Melting (SLM). Testovaným materiálem je biokompatibilní titanová slitina Ti-6Al-4V, ze které byly technologií SLM zhotoveny laboratorní vzorky. V rámci práce byly vzorky testovány na cytotoxicitu, bylo u nich analyzováno chemické složení a drsnost povrchu. Dále byla ověřena geometrická přesnost technologie a nakonec byly provedeny tahové zkoušky ke zjištění mechanických vlastností. Tato měření a testování měla za cíl objasnit, zda technologie SLM neovlivňuje biokompatibilitu a jiné vlastnosti materiálu a tedy zda jsou díly vyrobené touto technologií vhodné pro medicínské použití. Práce se zaměřuje především na kraniální implantáty.
 • Item
  Analýza Branemarkova můstku pomocí metody konečných prvků
  Drahorád, Tomáš; Čapek Lukáš, doc. Ing. Ph.D.; Skolitel : 54889 Fárek Jiří, prof. Ing. CSc.; Konzultant : 55058 Fridrichová Ludmila, doc. Ing. Ph.D.; Konzultant2 : 64123 Šimůnek Antonín, prof. MUDr. CSc.
  Diplomová práce si klade za cíl stanovit rozložení napětí a deformace po zatížení mandibulárního můstku, který je ukotven do spodní čelisti za pomoci čtyř až pěti dentálních implantátů. Počet ukotvení se liší délkou interforaminální oblasti. Z klinické praxe je známo, že při působení vyšší skusové síly může dojít k fraktuře můstku. Hlavním parametrem při numerické analýze je způsob ukotvení můstku a rozložení zatížení na něm.
 • Item
  Individuální náhrady vyrobené technologií Selective Laser Melting
  Matoušková, Lucie; Čapek Lukáš, doc. Ing. Ph.D.; Skolitel : 64111 Ducháčková Eva, prof. Ing. CSc.; Konzultant : 65967 Otčenášek Michal, doc. MUDr. CSc.; Konzultant2 : 65173 Jelínková Ivana, Mgr.
  Tato diplomová práce se zabývá individuálními implantáty vyrobenými technologií Selective Laser Melting (SLM). Testovaným materiálem je biokompatibilní titanová slitina Ti-6Al-4V, ze které byly technologií SLM zhotoveny laboratorní vzorky. V rámci práce byly vzorky testovány na cytotoxicitu, bylo u nich analyzováno chemické složení a drsnost povrchu. Dále byla ověřena geometrická přesnost technologie a nakonec byly provedeny tahové zkoušky ke zjištění mechanických vlastností. Tato měření a testování měla za cíl objasnit, zda technologie SLM neovlivňuje biokompatibilitu a jiné vlastnosti materiálu a tedy zda jsou díly vyrobené touto technologií vhodné pro medicínské použití. Práce se zaměřuje především na kraniální implantáty.