Individuální náhrady vyrobené technologií Selective Laser Melting

Abstract
Tato diplomová práce se zabývá individuálními implantáty vyrobenými technologií Selective Laser Melting (SLM). Testovaným materiálem je biokompatibilní titanová slitina Ti-6Al-4V, ze které byly technologií SLM zhotoveny laboratorní vzorky. V rámci práce byly vzorky testovány na cytotoxicitu, bylo u nich analyzováno chemické složení a drsnost povrchu. Dále byla ověřena geometrická přesnost technologie a nakonec byly provedeny tahové zkoušky ke zjištění mechanických vlastností. Tato měření a testování měla za cíl objasnit, zda technologie SLM neovlivňuje biokompatibilitu a jiné vlastnosti materiálu a tedy zda jsou díly vyrobené touto technologií vhodné pro medicínské použití. Práce se zaměřuje především na kraniální implantáty.
This diploma thesis investigates the possibility of producing medical parts by Selective Laser Melting technology (SLM). The tested material is biocompatible titanium alloy Ti-6Al-4V. In this study, the laboratory samples made by SLM technology were tested for cytotoxicity, chemical composition and the surface roughness. Further, geometric accuracy of SLM technology was tested and to determine the mechanical properties the tensile tests were performed. These measurements and testing were intended to clarify whether the SLM technology does not affect the biocompatibility and other properties of the implant and thus, whether the implants made by this technology are suitable for medical use. The study focuses mainly on cranial implants.
Description
Subject(s)
Aditivní technologie výroby, SLM, Selective Laser Melting, Individuální implantáty, Ti-6Al-4V, Additive manufacturing, SLM, Selective Laser Melting, Individual medical implants, Ti-6Al-4V
Citation
ISSN
ISBN