Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Technické univerzity v Liberci na období 2016 - 2020

Abstract
Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Technické univerzity v Liberci na období 2016–2020 (dále jen „DZ TUL“) vychází z Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016–2020 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále jen „DZ MŠMT“), navazuje na Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Technické univerzity v Liberci na léta 2011–2015 a jeho každoroční aktualizace. Dále vychází z dokumentu s názvem „Strategický plán rozvoje Technické univerzity v Liberci do roku 2020 s výhledem do roku 2030“
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN
978-80-7494-230-3