Cena rektora za vynikající magisterskou práci

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 4 of 4
 • Item
  Art Prison
  Hrušová, Anna; Suchomel Jiří, prof. Ing. arch. akad. arch. : 54695
  Ostrov s diadémem.Hornatý hřeben motýlího ostrova rozděluje Favignanu, ostrůvek u západního cípu Sicílie, na východní a západní část. Společným jim však zůstává diadém na nejvyšším vrcholu.Pevnost Santa Caterina, s pohnutým osudem, která je po desetiletí opuštěná.Projekt Santa Caterina Art Centre vdechuje pevnosti nový život, navrací místo do společnosti a tím dává zvyšujícímu se počtu návštěvníků ostrova další zajímavý cíl nejen starodávnou pevnost s nádherným výhledem, ale také muzeum a uměleckou galerii.Filozofií projektu není jen otevřít pevnost veřejnosti, ale vybudovat středomořské umělecké centrum, které podporuje umělce v tvorbě.Nabízí pohled na místo z jiného úhlu, který umocní vztah mezi vnějším a vnitřním prostředím malého, přírodně specifického, ostrova a pevnosti tyčící se na nejvyšším pahorku.
 • Item
  Barrio la Limonada
  Hlavičková, Kateřina
 • Item
  London Public Library
  Ross, Petra
 • Item
  Nádraží vysokorychlostní železnice v Ústí nad Labem
  (Technická Univerzita v Liberci, 2015) Pechanová, Lenka; Hendrych, Jan
  Koncepce trasy vysokorychlostní železnice Praha - Dresden předpokládá vybudování nového nádraží v Ústí nad Labem. Práce prověřuje jeho navrženou polohu a zpracovává studii nového nádraží v bodě křížení tratí, v bezprostředním kontaktu s centrem města. V místě křížení je v současné době nehostinná rušná křižovatka. Nádraží využívá potenciálu, který tato pozice vůči centru má a přináší novou úroveň kvality tohoto prostoru.