2012/4 - Natural Sciences and Technology

Permanent URI for this collection

ACC Journal, ročník XVIII 2012/4

Recenzovali:
Prof. RNDr. Jaromír Antoch, CSs. – Univerzita Karlova v Praze
doc. RNDr. Karel Najzar. CSc. - Univerzita Karlova v Praze

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 18
 • Item
  Optimization problems under two-sided (max; min)–linear Inequalities constraints
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2012) Gad, Mahmoud
  as well as numerical examples will be presented.
 • Item
  Application of reconstruction operators in the discontinuous galerkin method
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2012) Kučera, Václav
  This paper gives an overview of the main ingredients needed to incorporate reconstruction op- erators, as known from higher order finite volume (FV) and spectral volume (SV) schemes, into the discontinuous Galerkin (DG) method. Such an operator constructs higher order approxima- tions from the lower order DG scheme, increasing the order of convergence, while leading to a more efficient numerical scheme than the corresponding higher order DG scheme itself. We discuss theoretical, as well as implementational aspects and numerical experiments.
 • Item
  On a sparse representation of laplacian
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2012) Černá, Dana; Finěk, Václav; Ondračková., Zdena
  The paper is concerned with theoretical and computational issues of a numerical resolution of
 • Item
  Parallel approach to the solution of stationary reaction-diffusion problem
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2012) Bímová, Daniela
  Článek je věnován paralelnímu řešení dvoudimenzionálního stacionárního reakčně-difúzníhoproblému. Pomocí paralelního přístupu k reprezentaci lineární algebry vytvoříme paralelníalgoritmus pro výpočet numerického řešení dvoudimenzionálního stacionárního reakčnědifúzníhoproblému. Porovnáme časy potřebné k výpočtu přibližného řešení systému (lineárních)diferenciálních rovnic pro různě velkou matici soustavy numerickou metodou sdruženýchgradientů na 1, 2, 3 a 4 procesorech.
 • Item
  On the problem of variability of interval data
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2012) Finěk, Václav; Matonoha, Ctirad
  a vector which we have recently proposed in [1, 2]. The theoretical advantages of our scheme