Vydavatelství TUL 2022

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 42
 • Item
  Průvodce světem aerobiku
  (2022-12-14) Štryncl, Radim; Čaplová, Petra
 • Item
  Temné časy krásných míst
  (2022-12-14) Konvalinková, Jana; Christopher, Muffett
 • Item
  3rd Workshop on Mechanics of Nanomaterials – Nanomaterials, Electrospinning Processes; Theory and Application
  (2022-12-13) Lukáš, David
  Sborník s názvem „3rd Worshop on Mechanics on Nanomaterials—Nanomaterials, Electrospinning Processes; Theory and Application“ obsahuje 13 příspěvků, které byly prosloveny na setkání v Kryštofově Údolí dnech 15 - 16 června 2022. Setkání se konalo pod záštitou České společnosti pro mechaniku (expertní skupina mechaniky nanomateriálů), University of Alabama at Birmingham a Technické univerzity v Liberci. Příspěvky ve sborníku je možné rozdělit do následujících skupin: Vývoj nanomateriálů včetně jejich testování, studie mechanismů produkce nanovlákenných materiálů a vývoj technologií a zařízení pro výrobu nanomateriálů. Annotation: Thirteen contributions were addressed at the meeting in Kryštof Valley on June the 15th – 16th, 2022. They are involved in the proceedings entitled “3rd Worshop on Mechanics on Nanomaterials—Nanomaterials, Electrospinning Processes; Theory and Application ". The workshop was held under the auspices of the Czech Society for Mechanics (expert group - Mechanics of Nanomaterials), Uni-versity of Alabama at Birmingham and Technical University of Liberec. The contributions can be divided into the following groups: development of nanomaterials including their testing, description of phenomena related to the production of nanofibrous materials and development of technologies and equipment for the production of nanomaterials.