Studie dopadů uzavření obchodní části Asociační dohody mezi EU a blokem MerCoSur na ekonomiku ČR