Číslo 2/2021

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 6
 • Item
  Koronamatika – výuka matematiky během distanční výuky očima žáků
  (The Union of czech mathematicians and physicists, ) Novotná, Gabriela; Jednota českých matematiků a fyziků
  Článek popisuje výuku matematiky z pohledu žáků několika základních škol v Praze v reakci na pandemii koronaviru SARS-CoV-2, tedy během distanční výuky spojené s uzavřením škol. Zabývá se tím, jak změny vnímají samotní žáci, a otázkou, zda má změna stylu výuky vliv na vnímání kvality jejich porozumění matematice. Bylo zjišťováno i to, zda žáci se ztrátou prezenční výuky začali vyhledávat individuální doučování matematiky, či zda na něj začali nahlížet jinak než v době prezenční výuky.
 • Item
  Prostředí Abaku jako nástroj pro zkoumání myšlenky aditivní triády
  (The Union of czech mathematicians and physicists, ) Mottlová, Karolína; Jednota českých matematiků a fyziků
  Příspěvek seznamuje čtenáře s termínem aditivní triáda. Učiteli přináší náměty aktivit a úloh z didaktického prostředí Abaku, které pomohou žákovi s představou konvenčního zápisu rovnosti, jeho levo-pravým čtením a aplikací komutativního zákona. Pro konkrétní představu jsou předloženy analýzy žákovských řešení, které vychází z diplomové práce.
 • Item
  Jak pivovarský sládek způsobil revoluci ve statistice
  (The Union of czech mathematicians and physicists, ) Emanovský, Petr; Jednota českých matematiků a fyziků
  Jedním z nejpoužívanějších testů statistické významnosti je tzv. Studentův t-test. Autorem matematického modelu, na kterém je tento test založen, je britský statistik William Sealy Gosset (1876-1937). Článek popisuje podstatu a vznik tohoto testu v matematickém a historickém kontextu.
 • Item
  Jak to vlastně je? Nekonečno
  (The Union of czech mathematicians and physicists, ) Kuřina, František; Vondrová, Naďa; Jednota českých matematiků a fyziků
  Autoři se zamýšlejí nad pojmem nekonečno, a to z hlediska pochopení tohoto pojmu u žáků základní a střední školy. Přinášejí příklady potenciálního a aktuálního nekonečna a upozorňují na problematiku nekonečně malých veličin. Pozornost věnují i nekonečným množinám v aritmetice a geometrii.
 • Item
  Editorial
  (The Union of czech mathematicians and physicists, ) Příhonská, Jana; Jednota českých matematiků a fyziků
  Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje. Charles Farrar Browne