Číslo 2/2023

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 7
 • Item
  Obrázky a matematika
  (Technical University of Liberec, ) Kuřina, František; Jednota českých matematiků a fyziků
  Autor se v příspěvku zamýšlí nad úlohou obrázku v matematice. Vizuálním reprezentacím pojmů a postupů ve vyučování je nutno věnovat náležitou péči. Může to přispívat k porozumění matematice.
 • Item
  Československá matematická olympiáda v 50. letech 20. století
  (Technical University of Liberec, ) Bušková, Petra; Durnová, Helena; Jednota českých matematiků a fyziků
  S Matematickou olympiádou se dnes setkávají již žáci 5. ročníku ZŠ. Je pro ně jednou ze soutěží, které se zohledňují při přijímání na víceletá gymnázia. Většina učitelů matematiky však tuší, že se jedná o nejstarší z předmětových olympiád. V tomto příspěvku nahlédneme do historie prvních osmi ročníků, a to od vzniku československé matematické olympiády v roce 1951 do vzniku Mezinárodní matematické olympiády v roce 1959, přičemž se zaměříme na obraz soutěže v očích matematiků, kteří ji pořádali, a veřejnosti, včetně soutěžících.
 • Item
  Sedm mýtů a realita naší školy
  (Technical University of Liberec, ) Kuřina, František; Jednota českých matematiků a fyziků
  Recenze knihy, která pojednává o těchto mýtech: 1. Fakta brání porozumění. 2. Výuka vedená učitelem je pasivní. 3. Jednadvacáté století vše zásadně mění. 4. Vše se dá jednoduše vyhledat. 5. Měli bychom vyučovat dovednosti přenositelné napříč obory. 6. Projekty a žákovské aktivity jsou nejlepším způsobem, jak se učit. 7. Výuka znalostí je indoktrinace.
 • Item
  Žák s dyslexií a jeho potíže s násobením přirozených čísel
  (Technical University of Liberec, ) Panáčová, Jitka; Jednota českých matematiků a fyziků
  Cílem článku je představit na vybrané případové studii potíže, se kterými se mohou žáci 1. stupně se specifickými poruchami učení potýkat v matematice, a poukázat na to, jak může být pro ně náročné zvládnout operaci násobení přirozených čísel v oboru malé násobilky. Jedná se o problematiku z oblasti didaktiky matematiky a v článku ji níže uvádíme do souvislosti se specifickými poruchami učení. Vybraná případová studie ilustrující tuto problematiku by se mohla stát inspirativní a užitečnou pro učitele 1. stupně ZŠ a konzultanty v oblasti vzdělávání.
 • Item
  Pozvánka na konferenci Jak učit matematice žáky ve věku 10–16 let: Jak dělají matematiku jinde?
  (Technical University of Liberec, ) Krátká, Magdalena; Jednota českých matematiků a fyziků
  Pozvánka na celostátní konferenci učitelů matematiky zaměřená na žáky 2. stupně základní školy, přechod mezi 1. a 2. stupněm a přechod mezi základní a střední školou.