Vývoj a vytvoření ''Soft Computing'' modelů pro využití v oblasti jaderného inženýrství

Title Alternative:Creation and Development of Soft Computing Models for use in Nuclear Engineering
Abstract
Bylo postulováno rozložení intenzit gama záření kolem jaderného reaktoru během procesu tavení jádra. Na základě dat, reprezentujících rozložení gama záření pro stavy od standardní operace až po přesun roztaveného jaderného materiálu do spodní oblasti tlakovodního reaktoru, jsou v této práci vyvinuty a popsány ''Soft Computing'' modely (vícevrstvý perceptron, fuzzy model podle Mamdaniho a podle Takagi-Sugeno-Kanga). Kvalita modelů je vyhodnocena prostřednictvím chybových charakteristik, vnitřních parametrů modelů (vhodných typů) a analýzy pomocí náhodných čísel. Těmito metodami jsou vybrány nejvhodnější modely každého typu. U nich je provedena analýza citlivosti pro různé varianty poruch na vstupech. Na závěr jsou shrnuty výsledky a předloženy návrhy pro zlepšení chování modelů.
Description
95 s., 3 s. příl. :obr., tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
soft computing, pressurized water reactors, soft computing, tlakovodní reaktory
Citation
ISSN
ISBN