Hry a hlavolamy pro rozvoj prostorové představivosti

Title Alternative:Games and puzzles for development of stereometric imagination
Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The Diploma Thesis (= DT) deals with abilities of stereometric imagination of pupils of basic school and it deals with posibilities of improve stereometric imagination. In the first part the concept of stereometric imagination is defined. The Practical part is focused on the use of games and puzzles in mathematic lessons; it contains collection of problems that are suitable for work with pupils. The experimental part of DT describes experience from working with some of the suggest problems. The Research probe ability of stereometric imagination of pupils depending on age and sex. Insets contain some samples of pupils work.
Diplomová práce (dále DP) se zabývá schopností prostorové představivosti u žáků prvního stupně základní školy a možnostmi jejího rozvíjení. V první části vymezuje pojem prostorová představivost. Praktická část je zaměřena na využití her a hlavolamů v hodinách matematiky, obsahuje sbírku úloh vhodných pro práci s žáky. Experimentální část DP popisuje zkušenosti z práce s některými z navržených úloh. Průzkum zjišťuje schopnost prostorové představivosti žáků v závislosti na věku a pohlaví. Přílohy obsahují ukázky práce žáků.
Description
katedra: KPV; přílohy: CD ROM; rozsah: 68 s., 12 s. příloh
Subject(s)
stereometric imagination, didactic game, puzzle, collection of problems, prostorová představivost, didaktická hra, hlavolam, sbírka úloh
Citation
ISSN
ISBN