Způsoby vytváření databázových informačních systémů založených na relačních a objektově orientovaných databází

Title Alternative:Database information systems design based on relation and object oriented databases
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Diplomová práce pojednává o procesu návrhu databázových systémů založených na různých databázových modelech. Konkrétně práce popisuje relační databázový model, objektově orientovaný databázový model a model objektově relační. Práce rovněž obsahuje rešeršní část, ve které jsou popsány dostupné objektově orientované databázové systémy, jejich přednosti a nedostatky. Součástí práce je dále studium konkrétních rozdílů v analýze a návrhu databázových informačních systémů založených na relačním a objektovém modelu. Jsou popsány jednotlivé vývojové fáze a jejich úloha v životním cyklu návrhu databázového systému. Podrobně jsou popsány ERD a DFD diagramy a dále jsou pak uvedeny metody objektově orientované analýzy pomocí jazyka UML. Závěrem je uveden a zdokumentován postup pro řešení konkrétního databázového problému, na kterém je demonstrován rozdíl v relačním a objektovém přístupu.
The thesis discusses the process of database systems design based on different database models. Specifically describes relational database model, object-oriented database model and object-relational model. The thesis also contains a search section, which describes the available object-oriented database systems, their strengths and weaknesses. The thesis is to further study specific differences in the analysis and design of database information systems based on relational and object model. There are described various developmental stages and their role in the life cycle of database design. Are described in detail the ERD and DFD diagrams and then the methods are object-oriented analysis using UML. The conclusion is given and documented process for a specific database problem, which is demonstrated by the difference in relational and object-oriented approach.
Description
katedra: MTI; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 57 s
Subject(s)
objektové databáze, relační databáze, návrh informačního systému, erd, uml, object-oriented databases, relational databases, information system design, erd, uml
Citation
ISSN
ISBN