Židé v Kolíně

Title Alternative:Jews in Kolin
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The bachelor thesis deals with the development of Jewish community in Kolin from the first half of the 14th century to the present. The aim of the work is a mapping of historical development and life of Jewish kolin?s community and interpretation of the findings. The aim of bachelor thesis, which was determined, was achieved.The first part focuses on the history of Jews by us. By analyzing the literature and other written materials and resources the work deals in detail with the historical mapping of the Jewish community in Kolin. Next part is an example of Jewish sights associated with the life and rituals of every Jew. In conclusion are described several references about two important persons of Kolin?s jewish community.
Bakalářská práce se zabývá vývojem židovského společenství na Kolínsku od druhé poloviny 14. století do současnosti. Cílem práce je zmapování historického vývoje a života židovské komunity v Kolíně a interpretace zjištěných poznatků. V této práci bylo stanoveného cíle dosaženo.První část práce pojednává o historii Židů v Čechách. Analýzou literatury a dalších písemných a hmotných zdrojů se práce podrobněji zabývá historickým zmapováním židovské komunity v Kolíně. Další část se věnuje rozboru židovských památek města spjatých se životem a rituály každého Žida. Nakonec je uvedeno několik zmínek o dvou významných osobnostech kolínské židovské obce.
Description
katedra: KFL; přílohy: 1 CD; rozsah: 64 s.
Subject(s)
jewish, jewish community, kolin, židé, židovská komunita, kolín
Citation
ISSN
ISBN