Intenzita pohybového zatížení při zápase v amatérském kickboxu

Title Alternative:Intenzity of physical load in the match of amateur kickboxing
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Cílem bakalářské práce bylo stanovit na základě měření průběhu srdeční frekvence intenzitu pohybového zatížení při modelovém zápase v amatérském kickboxu. Výzkumný soubor tvořilo 7 výkonnostních sportovců ve věku 22-32 let. K monitorování srdeční frekvence byl využit přístroj Polar RS800 a naměřená data byla zpracována v programu ProTrainer. Na základě zjištěných výsledků lze konstatovat, že průměrná srdeční frekvence kickboxera během modelového zápasu činí 171 ? 6,8 tepů/min a že při něm stráví cca 85 % času v tepové zóně nad 80% SFmax. Z výše uvedeného vyplývá, že v kickboxu převažuje anaerobní způsob hrazení energie svalové práce, což je ve shodě jak s úvodními předpoklady, tak s výsledky jiných autorů zabývajících se klasickým boxem. Závěry této pilotní studie lze využít jednak jako podklad pro širší a statisticky průkaznější výzkum dané problematiky a jednak k vhodnému individuálnímu nastavení kondičních tréninkových programů testovaných osob.
Description
51 s., 3 s. příl. :obr., tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
kick-box, physical fitness, kick-box, tělesná kondice
Citation
ISSN
ISBN