Hodnocení ekonomické efektivnosti fytoremediace při aplikaci huminových látek

Title Alternative:The evaluation of economic effectiveness of phytoremediation with humic substances application
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-12-20
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato práce se soustřeďuje na zpracování informací o dispozicích jednotlivých druhů biomasy vhodných k fytoremediaci. K analýze byly vybrány čtyři druhy biomasy. Účelem práce je vytvoření detailního nákladového modelu pěstování těchto rostlin a dále výpočet ukazatelů ekonomické efektivnosti využití biomasy k odstranění kontaminace z půdy při aplikaci vybraných druhů huminových látek. Výsledkem je zhodnocení efektu fytoremediace z ekonomického hlediska a zhodnocení z hlediska ekologického. Ekologické hledisko je vyjádřeno jako úbytek škodlivých látek z kontaminované půdy.
This work focuses on processing information about dispositions of individual biomass kinds which are suitable for phytoremediation. Four kinds of biomass were choosen for an analysis. The purpose of this work is to create an detailed cost model of growing these plants and to calculate an economic effectiveness of indicators of biomass usage in order to decontaminate specific humic substances in soil by using the application. The result is the assessment of an phytoremediatial effect from an economical and ecological point of view. The ecological aspect is formulated as a decrease of toxical substances from contaminated soil.
Description
katedra: RSS; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 39 s.
Subject(s)
fytoremediace, biomasa, huminové látky, kontaminant, nákladový model, phytoremediation, biomass, humic substances, contaminant, cost model
Citation
ISSN
ISBN