Komunikační mix vybraného subjektu

Title Alternative:Communication mix of the selected entity
Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce se zabývá komunikačním mixem vybraného subjektu, zdravotní pojišťovny ''Zaměstnanecká pojišťovna Škoda'' a analýze spokojenosti zákazníků zdravotní pojišťovny. První část je věnována teoretickému rozboru problematiky, další část je částí praktickou se zaměřením na rozbor komunikačních nástrojů zdravotní pojišťovny a provedením marketingového výzkumu v podobě dotazníkového šetření zjištění míry spokojenosti a loajality zákazníků zdravotní pojišťovny. Na základě zjištěných skutečností se práce snaží nalézt nové způsoby šíření marketingové komunikace do okolí pro zajištění větší spokojenosti a upevnění loajality stávajících zákazníků a orientaci na nové zákazníky zdravotní pojišťovny.
Description
52 stran, 7 stran příloh :barevné ilustrace, grafy +1 CD-ROM
Subject(s)
communication in marketing, marketingová komunikace
Citation
ISSN
ISBN