Trubkové výměníky tepla voda-vzduch

Title Alternative:Tube heat exchangers water-air
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The main point of this thesis was to investiged possibilities of using CFD methods for design of heat exchangers. Detail model of finned tube bank was made and the numerical simulation was applied to it. Geometry of detail model was gradually simplified and results of each numerical simulation were compared with detail model. Analytical calculations and experimental measurement were performed to prove results aquired by numerical simulation. Evaluation of results aquired analytically, experimentally and with use of CFD methods was made in conclusion.
V této práci byly zjišťovány možnosti využití metod CFD při návrhu tepelných výměníků. Byl vytvořen detailní model svazku žebrovaných trubek tepelného výměníku, na nějž se aplikoval numerický výpočet. Geometrie detailního modelu byla postupně zjednodušována a výsledky jednotlivých numerických výpočtů byly porovnávány s hodnotami zjištěnými u detailního modelu. Poté se provedl analytický výpočet a experimentální měření pro ověření hodnot získaných numerickým výpočtem. Na závěr se vyhodnotily výsledky získané analyticky, experimentálně a s využitím CFD metod.
Description
katedra: KEZ; rozsah: 89 s.
Subject(s)
heat exchanger, finned tube bank, cfd, numerical simulation, analytical calculation, experiment, tepelný výměník, svazek žebrovaných trubek, cfd, numerický výpočet, analytický výpočet, experiment
Citation
ISSN
ISBN