Návrh a integrace aplikace pro hodnocení zaměstnanců v prostředí Unicorn Universe

Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na aplikaci pro hodnocení zaměstnanců v prostředí Unicorn Universe. Cílem práce je návrh, integrace a především samotná implementace aplikace, která usnadní a zefektivní hodnocení zaměstnanců v rámci společnosti.Součástí této práce je charakteristika a funkcionalita Informačního systému Unicorn Universe, jelikož celá aplikace bude postavena právě na tomto systému. Dále je součástí také popis problematiky hodnocení zaměstnanců, metodiky a metod, které se tímto tématem zaobírají.
The bachelor thesis focuses on application for employees' evaluation in Unicorn Universe environment. The aim of this work is to design, integrate and mainly implement application, which will make the whole evaluating process more effective and at the same time more effortless.Part of this work contains characteristics and functionality of the Unicorn Universe system, because the whole application will be integrated and implemented on this particular system. Moreover this work describes methodology, methods and problems regarding employee's evaluation.
Description
Subject(s)
Unicorn Universe, řízení lidských zdrojů, hodnocení zaměstnanců, hodnocení výkonu, hodnotící vlna, Unicorn Universe, human resource management, employees' evaluation, performance assessment, evaluation wave
Citation
ISSN
ISBN