Prevence infekce spojené se zdravotní péčí u pacienta se zavedeným permanentním močovým katétrem

dc.contributor.advisorPažoutová Petra, Mgr. DiS. :62968cs
dc.contributor.authorBrendl, Vladimírcs
dc.contributor.refereeSehnalová Jana, Mgr. :65377cs
dc.date.accessioned2024-02-10T06:03:25Z
dc.date.available2024-02-10T06:03:25Z
dc.date.committed5.5.2023cs
dc.date.defense29.1.2024cs
dc.date.submitted14.6.2022cs
dc.description.abstractBakalářská práce se zaměřuje na prevenci infekce, která je spojená se zdravotní péčí u pacientů se zavedeným permanentním močovým katétrem. Teoretická část práce se zabývá anatomií a fyziologií vylučovací soustavy, charakteristikou výkonu, indikací a kontraindikací permanentního močového katétru, samostatným výkonem, ošetřovatelskou péčí, močovými infekcemi a v neposlední řadě na prevencí močové infekce. Výzkumná část práce obsahuje vyhodnocení kvantitativního výzkumu, který byl prováděn za pomoci dotazníkového šetření. Dotazníky byly podány respondentům, kteří mají dosažené vzdělání v oboru zdravotnický záchranář a všeobecná sestra. Výstupem mé práce je článek do odborného periodika.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis focuses on the prevention infection in patients with an indwelling urinary catheter in healthcare. The theoretical part of the thesis deals with the anatomy and physiology of the excretory system, characteristics of the procedure, indications and contraindications of the permanent urinary catheter, the procedure itself, nursing care, urinary infections and last but not least the prevention of urinary infections. The research part of the thesis includes the evaluation of a quantitative research, which was conducted using a questionnaire survey. The questionnaires were given to respondents who have a degree in paramedic science and nursing. The outcome of my thesis is an article in a professional journal.en
dc.format81 s. (124 874 znaků)cs
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/174660
dc.language.isoCScs
dc.subjectPermanentní močová katetrizacecs
dc.subjectmočové infekcecs
dc.subjectprevence infekcecs
dc.titlePrevence infekce spojené se zdravotní péčí u pacienta se zavedeným permanentním močovým katétremcs
dc.titlePrevention of healthcare associated infection in a patient with a permanent urinary catheter inserteden
dc.typediplomová prácecs
local.degree.abbreviationBakalářskýcs
local.identifier.authorD20000182cs
local.identifier.stag45175cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
BP- odevzda_ni_ .pdf
Size:
4.13 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VŠKP ( 30.11.2023 11:33 )
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Brendl - oponent.pdf
Size:
92.55 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek oponenta VŠKP ( 7.1.2024 19:35 )
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Brendl Vladimír PMK.pdf
Size:
140.38 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek vedoucího VŠKP ( 9.1.2024 10:47 )
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
39.82 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Průběh obhajoby VŠKP ( 29.1.2024 13:09 )