Možnosti hodnocení nasákavosti textilie pomocí termovize

Title Alternative:THE POSSIBILITIES OF EVALUATING THE ABSORBABILITY OF TEXTILES BY MEANS OF THERMOVISION
Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Diplomová práce je rozdělena na dvě základní části - na část teoretickou, kde je provedena rešerše téma nasákavosti plošných textilií, popis souvisejících dějů se současným sledováním tepelných efektů, pozornost je zde též věnována principům termografie a bezkontaktních měřících systémů. V části experimentální je navržen experiment samotný, popsána jeho příprava a jsou sledovány a zaznamenány teplotní změny u zkoumané textilie za pomocí metody termovize. Závěrem je pojednáno o tom, jak struktury jednotlivých textilních materiálů ovlivňují tepelné efekty, které jsou spojeny s navlhčením textilie.
The dissertation is divided to two basic parts - a theoretical part, in which a research on absorbability of the surface textiles as well as a description of relevant occurences and the observation of thermal effects is included. Attention in this part is also given to the fundamentals of thermography and non-contact measuring systems. In the experimental part the design of the experiment itself is included, its preparation is described and the changes in temperature of the examined fabric are observed and recorded through the thermovision method. In the conclusion, the observation of how the structures of different textile materials influence the thermal effects interconnected with the wetting of the fabric is included
Description
katedra: KOD; přílohy: 2 CD; rozsah: 92 s
Subject(s)
termovize, sdílení tepla, bezkontaktní teploměry, nasákavost, thermal vision, heat interchange, non contact thermometers, absorbability
Citation
ISSN
ISBN