Objektivní měření plošného zakrytí tkaniny s využitím obrazové analýzy

Title Alternative:Objective measurements of surface covering fabric using image analysis
Abstract
Diplomová práce se zabývá objektivním měřením plošného zakrytí tkaniny s využitím obrazové analýzy. V práci jsou sledovány objektivní automatické metody pro odhad prahu, které slouží k zjištění plošného zakrytí u tkanin. Pro zhodnocení plošného zakrytí tkanin byla vybrána sada vzorků v plátnové vazbě ze staplových polyesterových přízí o dvou jemnostech a s různou dostavou v osnově a v útku. Pro obrazovou analýzu byly tkaniny převedeny do odstínů šedi a dále prahovány pomocí objektivních automatických metod obrazové analýzy. Výsledky z automatických algoritmů byly porovnány s hodnotami z teoretických výpočtů a byly nalezeny nejvhodnější metody prahování obrazu, které lze použít pro hodnocení plošného zakrytí tkanin v plátnové vazbě pomocí obrazové analýzy.
Description
97 s., 20 s. příl. :obr., tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
image processing, textile fabrics, computer algorithms, zpracování obrazu, tkaniny, algoritmy (programování), počítačová analýza obrazu
Citation
ISSN
ISBN