Aplikování prostředí LabVIEW při návrhu databázové aplikace s využitím .NET

Title Alternative:Applying the LabVIEW environment to database application design on .NET
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá metodami přístupu k databázi z programovacího prostředí LabVIEW s využitím Microsoft .NET Frameworku. V první části se věnujeme dostupným databázovým klientům určeným pro prostředí LabVIEW. Analyzujeme jejich vlastnosti a technologie přístupu k databázím. Dále se v první části zabýváme komponentami .NET Frameworku a možnostmi využití .NET Frameworku v programovacím jazyku LabVIEW. Druhá část pojednává o námi navrhnutém řešení databázového klienta, popisuje jeho vlastnosti, vnitřní funkcionalitu, ovládání a porovnává jeho rychlost s ostatními řešeními.
This thesis deals with methods for accessing a database from the programming environment of LabVIEW using Microsoft. NET Framework. In the first part we discuss available database clients designed for LabVIEW. We analyze their properties and access technology to databases. Furthermore, in the first part we are dealing with .NET Framework components and implementation options of .NET Framework to environment of LabVIEW. The second part we look into our proposed solutions of database client, describes features, interior functionality, and compares speed to other solutions.
Description
katedra: MTI; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 44 s. (52 892 znaků)
Subject(s)
labview, microsoft .net framework, ado, ado.net, codedom, clr, xml serializace, labview, microsoft .net framework, ado, ado.net, codedom, clr, xml serialization
Citation
ISSN
ISBN