Analýza trhu práce v Libereckém kraji z pohledu personální agentury Personal Consult

Title Alternative:Labour Market Analysis in the Liberec Region in Point of View of Personal Placement Service Personal Consult
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
In the beginning of my diploma work I specified the reason why I chose this theme and the purpose of my work, which is strengthening of the position of Personal Consult against the competition in Liberec region and the suggestions of the solution of the effects of the financial crisis. In the first chapters I focused on the theory, which is closely connected with working in personal placement services. At first I tried to highlight the importance of work of personnel officers and describe appropriate personal constitution of a company. Then I described the process of choosing and acquiring of the employees. An appropriate application of these actions is very important for employees of personal placement services. Practical part is, as it was written before, about Personal Consult. I compared obtained theoretical findings with an actual activity of the company. At the end I tried to suggest some solutions for improvement which may lead to better financial results and help to reduce effects of economic crisis, which affect Personal Consult.
V úvodu mé diplomové práce jsem specifikovala důvod, proč jsem si zvolila právě toto téma a samozřejmě cíl práce, kterým je posílení postavení sdružení Personal Consult oproti konkurenci v libereckém kraji a současně navržení řešení důsledků finanční krize, se kterými se v tuto chvíli sdružení Personal Consult potýká. První kapitoly jsem zaměřila na teorii, která úzce souvisí s prací v personální agentuře. Nejprve jsem se pokusila vyzdvihnout význam personální práce a popsat vhodné personální obsazení firmy. Následně jsem se podrobně věnovala získávání a výběru zaměstnanců, což jsou činnosti, jejichž vhodná aplikace do praxe je pro zaměstnance personálních agentur maximálně důležitá. Praktickou část jsem zaměřila, jak již bylo řečeno, na sdružení Personal Consult. Získané teoretické poznatky jsem porovnala s dosavadní činností firmy a v závěru práce jsem se pokusila navrhnout řešení, která by přispěla k lepším výsledkům firmy a pomohla zmírnit důsledky hospodářské krize, které na sdružení Personal Consult dopadly.
Description
katedra: KPE; přílohy: CD ROM; rozsah: 71 s., 10 s. příloh
Subject(s)
questionnaire, fluctuation, advertisement, methods of recruitment, methods of appraisal, cover note, interview, working station, worker, work demands, human resources, applicant, selection, employee, recruitment, curriculum vitae, dotazník, fluktuace, inzerát, metody získávání, metody hodnocení, motivační dopis, pohovor, pracovní místo, pracovník, pracovní požadavky, řízení lidských zdrojů, uchazeč, výběr, zaměstnanec, získávání, životopis
Citation
ISSN
ISBN