Nástroje pro syndikaci obsahu

Title Alternative:Tools for a content syndication
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-12-20
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Diplomová práce se věnuje metodám pro syndikaci obsahu. Pro syndikaci obsahu na webu se používají dva základní formáty RSS a Atom. Oba mají celkem dlouhou historii, která je rozvedena v úvodu práce. V další části se zabývám detailním charakteristikou obou formátu, jejich strukturou a popisem všech elementů a atributů. Konkrétně se věnuji formátům RSS ve verzi 1.0 a 2.0 a Atom ve verzi 1.0. Četnost použití jmenovaných syndikační formátů na webu je různá. Součástí práce jsou statistiky jejich rozšířenosti v celosvětovém i domácím měřítku. Ty jsou podloženy jak veřejně dostupnými statistikami, tak vlastnoručně získanými daty. Výstupem práce je multiplatformní aplikace napsaná v jazyce Java pro správu syndikačních formátů. Jedná se o jednoduchý editor zdrojů ve formátech RSS a Atom. Aplikace umožňuje otevírat zdroje jak z lokálního disku, tak z URL. Dále pak přidávat, odebírat elementy a upravovat zdroj v integrovaném textovém editoru. Vedle těchto základních funkcí podporuje vzájemnou konverzi formátů a export zdroje do (X)HTML.
The thesis deals with methods of content syndication. The two main families of web syndication formats are RSS and Atom. Both of them have a long history which is described on the beginning of this work. In the next part I describe the structure and all available elements and attributes of the both syndication formats with a view to the RSS format in version 1.0 and 2.0 and the Atom format in version 1.0. Usage frequency of these syndication formats on web sites is various. The thesis includes a statistical data of the formats distribution at worldwide and national basis. The data are supported by public and self-obtained statistics. The output of this thesis is a multiplatform application written in Java for managing syndication formats. It is a simple editor of RSS and Atom feeds which can open these feeds from a local hard drive or from a URL. The application allows the user to add and remove elements and edit the feed in the integrated text editor. It also supports a conversion between syndication formats and export to (X)HTML.
Description
katedra: NTI;
Subject(s)
syndication, feed, rss, atom, editor, converting, syndikace, zdroj, rss, atom, editor, konverze
Citation
ISSN
ISBN