Internetová reklama a její použití v elektronickém obchodování

Title Alternative:Internet advertising and it's using for an e-commerce
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This work deals with the problems of current internet advertising. The aim is to collect and describe all information needed to understand internet advertising as an important part of internet marketing. Except the theoretical and generally known information I describe my experience, knowledge and perceptions which I gained through my work in the companies MITON CZ, s.r.o. and Pixmac s.r.o. The practical part of the work describes the process of creation of the internet advertising which Pixmac s.r.o. uses. The whole work is divided into 4 parts: Theoretical resources of communication, Theoretical resources of advertising, Internet advertising and its using for an e-commerce, and Measurement of efficiency of internet advertising. In the part Theoretical resources of communication, the main information are about communication. In chapter Theoretical resources of advertising are described the main types of advertising. Internet advertising and its using for an e-commerce includes an instruction how to create and optimize an internet advertising campaign. In the last part Measurement of the efficiency of internet advertising, the main methods of measurement of the efficiency of internet advertising are described there.
Tato práce se zaměřuje na popis problematiky současné internetové reklamy. Cílem je shromáždit a popsat všechny potřebné informace k pochopení internetové reklamy jako významnou součást internetového marketingu. Kromě teoretických a obecně známých informací v této práci popisuji své zkušenosti, znalosti a postřehy, které jsem získal během působení ve firmách MITON CZ, s.r.o. a Pixmac s.r.o. Praktická část popisuje postup tvorby internetové reklamy, který se ve společnosti Pixmac s.r.o. používá. Celá práce je rozdělena na části: Teoretická východiska komunikace, Teoretická východiska reklamy, Internetová reklama v elektronickém obchodování a Měření účinnosti internetové reklamy. Obsahem části Teoretická východiska komunikace jsou základní informace o komunikaci. V kapitole Teoretická východiska reklamy popisuji hlavní typy reklamy. Internetová reklama v elektronickém obchodování obsahuje návod, jak vytvořit a správně optimalizovat internetovou reklamní kampaň. V poslední části Měření účinnosti internetové reklamy jsou popsány hlavní metody měření účinnosti internetové reklamy.
Description
katedra: KMG; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 57 s., 0 s. příloh
Subject(s)
communication, communication mix, public relations, internet marketing, internet advertising, banner advertising, search engine optimization, komunikace, komunikační mix, public relations, internetový marketing, internetová reklama, plošná reklama, optimalizace pro vyhledávače
Citation
ISSN
ISBN