Systém sociálních služeb pro jedince důchodového věku

Title Alternative:System of social services for individuals in pension age
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Resumé: Sociální služby představují jednu z forem pomoci osobám v nepříznivé sociální situaci. Nejsou významné proto, že je potřebuje mnoho lidí, ale proto, že bez jejich působení by se značná část populace nemohla podílet v mnoha oblastech na životě společnosti, čímž by bylo pro ni znemožněno uplatnění lidských a občanských práv. Sociální služby jsou poskytovány občanům, kteří je potřebují vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, věku nebo nepříznivé sociální situaci, a kteří bez pomoci společnosti nemohou překonat tíživou sociální situaci nebo nepříznivé poměry. Teoretická část objasňuje zejména pojmy stárnutí, stáří, důchodový věk, sociální služby, standardy a kvalita sociálních služeb, komunitní plánování sociálních služeb. Praktická část předkládá analýzu názorů veřejnosti na systém sociálních služeb pro jednice důchodového věku v dané lokalitě - Mnichovu Hradišti. Zvolenou technikou pro sběr dat byl dotazník a řízené rozhovory. Výsledná zjištění mohou být v praxi přínosná jak v metodě komunitního plánování sociálních služeb v dané lokalitě, tak mohou být podnětem pro poskytovatele sociálních služeb, jak do budoucna k záležitostem v oblasti poskytování sociálních služeb přistupovat.
Summary Social services represent one of the forms of help for people in unfavorable social situation. They are important not only because many people need them, but also because without their operating, a significant part of the population would not be able to participate in social life in certain areas which would mean losing a possibility of claiming their civil rights. Social services are provided to people who need them with respect to their state of health, age or unfavorable social situation, and who would not be able to overcome an oppressive social situation or hard conditions without help. The theoretical part clarifies primarily the concepts of aging, old age, retiring age, social services, standards and quality of social services, community planning of social services. The practical part submits the analysis of public opinion about the system of the social services in given locality - Mnichovo Hradiště. The technique chosen for data-collecting was a questionnaire and a controlled dialogue. The conclusions might be useful in practice as a method of community planning of social services in the given area as well as a suggestion how to approach the matters of providing social services in the future.
Description
katedra: KSS; přílohy: 1 Dotazník; rozsah: 47 s.
Subject(s)
stárnutí, stáří, důchodový věk, sociální služby, standardy a kvalita sociálních služeb, komunitní plánování sociálních služeb, aging, old age, retiring age, standards and quality of social services, community planning of social services
Citation
ISSN
ISBN