Využití nulmocného železa na odstranění kontaminace HCH a chlorbenzeny z horninového prostředí

Title Alternative:The using zero-valent iron for removing HCH and chlorbenzenes contamination from enviroment
Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher