Verifikační stand pro měření rychlostních polí systémem PIV

Title Alternative:Technická zpráva č. ISRN TUL - VCT/C - MŘTP/TZ - - 03/004/CZ č. ISRN TUL - VCT/C - MŘTP/TZ - - 03/003/CZ
Loading...
Thumbnail Image
Date
2003
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická univerzita v Liberci
Abstract
Na počátku tohoto roku byl sestaven měřící systém PIV - Particle Image Vlocimetry. Nákup proběhl ve dvou etapách v letech 2001-2002. PIV je moderní výkonná měřící metoda pracující na opto-elektronickém principu a využívající laserové světlo, Oblastí jejího nasazení je experimentální mechanika tekutin. Jedná se o bezdotykovou metodu měřící rychlost media pomocí mikroskopických částic v něm rozptýlených. Měření je lineami v celém rozsahu zkoumaných rychlostí a výsledky nejsou závislé na okolních vlivech, jako je teplota, tlak, vlhkost atd. Jediným požadavkem je transparentnost měřené tekutiny a optický přístup do měřeného prostoru. Praktický rozvoj metody PIV byl vázán na dostupnost použitelných výkonných pulsních laserů a zároveň na existenci dostatečně výkonné výpočetní techniky, elektroniky a fotoniky. To zapříčinilo, že hlavní rozvoj metody PIV se uplatňuje až po roce 1995. Z obecného hlediska představuje tato technika interdisciplinární téma zahrnující např. fyzikální principy, laserovou techniku, optiku, elektroniku, fotoniku, matematické algoritmy a analýzu signálů a dat. Uvedená témata nezůstávají tzv. „skrytá", ale jejich pochopení se zásadním způsobem promítá do optimální přípravy experimentu, vlastního měření a správné interpretace naměřených výsledků. V důsledku toho klade zvládnutí této metody značné nároky na komplexní znalosti a experimentální zkušenosti, jak experimentátorů, tak odborníků v problematice mechaniky tekutin, kteří obvykle formulují a zadávají měřené úlohy. Z výše uvedených důvodů byl první krok zprovoznění PIV systému zaměřen na ověření jeho funkčnosti. Za tímto účelem byl navržen a realizován demonstrační stand pro verifikační měření proudových polí metodou PIV. Na základě vhodně zvolené demonstrační úlohy a rozboru výsledků měření byly pak ověřovány funkčnost a aplikační možnosti měřícího systému. Souhrnné informace jsou uvedeny v této zprávě, podrobnější údaje lze nalézt v diplomové práci [4].
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN