Digitální záznam a analýza telefonních hovorů na mobilním přístroji

Title Alternative:Digital recording and analysis of telephone calls on mobile device
Abstract
Práce je zaměřena na vytvoření programu pro nahrávání na mobilním telefonu, na analýzu a následné vyhodnocení těchto nahrávek. Program je napsán pro operační systém Android. Pomocí něj byla vytvořena databáze nahrávek telefonních hovorů, ke kterým vznikly přepisy s příslušnými časovými údaji. Databáze obsahuje celkem padesáti telefonních hovorů od deseti osob v minimální délce dvou minut. Na nahrávky a samotné přepisy byly použity vlastní analytické metody, které vyhodnocují jak jednotlivé telefonní hovory, tak i hovory jako celek. Aktivita v hovoru, vyhodnocení překryvů a mezer, rychlost mluvení a četnost vyřčených slov jsou metody postavené na textových přepisech. Metoda využívající spektrální analýzu je postavena na zpracování samotných nahrávek. Práce obsahuje také vyhodnocení jednotlivých analýz provedených na připravené databázi.
Description
44 s., 9 s. příl. :obr., tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
cellular telephones, mobile operating systems, mobilní telefony, mobilní operační systémy
Citation
ISSN
ISBN