Depozice a charakterizace gradientních tenkých vrstev pro optické pokrytí

dc.contributorKůsová Kateřina, RNDr. Ph.D. : 67158
dc.contributor.advisorŽídek Karel, RNDr. Ph.D. : 65590
dc.contributor.authorKanclíř, Vít
dc.date.accessioned2020-09-23T10:00:49Z
dc.date.available2020-09-23T10:00:49Z
dc.date.committed2020-5-18
dc.date.defense2020-07-01
dc.date.submitted2019-10-9
dc.date.updated2020-7-1
dc.degree.levelIng.
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá tenkými gradientními vrstvami SiOxNy s gradientnímprofilem indexu lomu vytvořenými metodou iontového naprašování (Ion Beam Sputtering) s iontovou asistencí.Teoretická část uvádí do tématiky interference na tenké vrstvě, depozice tenkých vrstev a jejího monitoringu. Dále se zabývá shrnutím dosavadních poznatků v tématu gradientních tenkých vrstev, jejich využití a jejich charakterizace.V experimentální části byla na homogenních vrstvách určena závislost indexulomu deponované vrstvy na průtoku kyslíku asistenčním iontovým dělem. Pro účelyvyhodnocení byl vytvořen skript v MATLAB na fitování modelových elipsometrických a spektrofotometrických spekter do experimentálně změřených spekter. V návaznosti byly deponovány gradientní vrstvy s dvěma různými profily indexu lomu, kde gradient indexu lomu ve vrstvách byl tvořen změnou průtoku kyslíku asistenčním dělem. Porovnání teoretických a experimentálních spekter prokázalo, že vzniklý profil odpovídá průtoku kyslíku v průběhu depozice. Diskutována byla i citlivost výsledků na posunu hodnot profilu indexu lomu při zachování jeho tvaru. Na základě získaných poznatků byly úspěšně deponovány dva úzkopásmové rugate filtry. Jejich výsledná reflektance byla porovnána s očekávanou a byly diskutovány možnosti optimalizace celého procesu.cs
dc.description.abstractThe thesis is devoted to gradient refractive index thin films of SiOxNy deposited by ion-beam sputtering combined with ion assistance.The theoretical part of the thesis consists of an introduction to thin-film interference, deposition and monitoring of thin films. It summarizes the state-of-the-art knowledge of the field of gradient thin-film deposition and characterization. The experimental part of the thesis consists of three sections. In the first one, we studied the effect of the flow of oxygen through the assistance ion source on optical properties of a homogeneous thin layer. The acquired experimental data were fitted with a theoretical model in terms of their ellipsometric and spectrophotometric properties by using MATLAB. Subsequently in the second section, two gradient films, each with a different profile of refractive index, were sputtered. The gradient of the refractive index was created by varying the oxygen flow. Comparison of the simulated and experimental spectra has proven that the deposited thin-film profiles agrees with the expected refractive index change corresponding to the oxygen flowduring the deposition. The sensitivity of the fitting to the offset of the refractive-index profile was discussed. On the basis of the findings, two narrow-band rugate filters were succesfully fabricated. Their reflectivity was compared with the expected one. Finally, we discuss possible options of the process optimization.en
dc.description.mark
dc.format57
dc.format.extent-
dc.identifier.signatureV 202002127
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/157767
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedon[1] PIEGARI, Angela; FLORY, François (ed.). Optical thin films and coatings: From materials to applications. Woodhead Publishing, 2018.
dc.relation.isbasedon[2] STENZEL, Olaf, et al. Mixed oxide coatings for optics. Applied optics, 2011, 50.9: C69-C74.
dc.relation.isbasedon[3] MACLEOD, H. Angus; MACLEOD, H. Angus.~Thin-film optical filters. CRC press, 2010.
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectIon Beam Sputteringcs
dc.subjectIon Beam Assisted Depositioncs
dc.subjectSiOxNycs
dc.subjectoptická tenká vrstvacs
dc.subjectgradientní profil indexu lomucs
dc.subjectrugate filtercs
dc.subjectIon Beam Sputteringen
dc.subjectIon Beam Assisted Depositionen
dc.subjectSiOxNyen
dc.subjectoptical thin filmen
dc.subjectrefractive-index gradient profileen
dc.subjectrugate filteren
dc.titleDepozice a charakterizace gradientních tenkých vrstev pro optické pokrytícs
dc.titleDepositon and characterization of gradient thin films for optical coatingen
dc.typediplomová prácecs
local.degree.abbreviationNavazující
local.degree.disciplineAVI-N
local.degree.programmeAplikované vědy v inženýrství
local.degree.programmeabbreviationN3901
local.department.abbreviationNTI
local.facultyFakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studiícs
local.faculty.abbreviationFM
local.identifier.authorM18000174
local.identifier.stag40366
local.identifier.verbis
local.identifier.verbiskpw06667696
local.note.administratorsautomat
local.note.secrecyPovoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky
local.poradovecislo2127
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Diplomova_prace__Vit_Kanclir.pdf
Size:
2.91 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Kanclir__posudek_vedouciho.pdf
Size:
197.67 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Kanclir__posudek_oponenta.pdf
Size:
192.88 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
15.1 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP