Vytvoření ekonomického modelu a zjištění optimálního množství výrobků na skladě

Title Alternative:Economic model origination and optimal number of the products in the store estimation
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-12-20
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Cílem této bakalářské práce je stanovení optimálního počtu výrobků (plastových nárazníků) na skladě firmy Cadence Innovation k.s. tak, aby riziko neuspokojení zákazníka bylo co nejmenší a zároveň se minimalizovaly náklady na skladování. Práce se zabývá nárazníky pro jeden konkrétní typ vozu. Zásoba hotových výrobků na skladě má zabezpečit uspokojení zákazníka (firmu Škoda auto a.s.) v případě výskytu nežádoucích událostí, jako je např. porucha na systému výroby plastových výstřiků nebo nehoda nákladního automobilu vezoucího výrobky k zákazníkovi. V první části práce je uveden popis systému na výrobu plastových výstřiků a zpracování dat o jeho poruchovosti. Další část se zabývá způsobem stanovení pojistné zásoby a jejího významu pro podnik. Následně jsou nalezeny faktory ovlivňující velikost pojistné zásoby a jejich výpočet. V závěrečné části jsou stanoveny velikosti pojistné zásoby podle míry rizika neuspokojení zákazníka.
Point of this bachelor work is definition optimal number of the products (plastic fenders) in the store of company Cadence Innovation so that risk not satisfaction customer should be the smallest and same minimize inventory costs. The work puts mind to fenders for one specific type of car. The reserve complete products in the store should safe satisfaction customer (firm "Škoda auto") in case appearance undesirable occurrences, such as for example break-down on system on production plastic injects or accident truck carrying products to customer. In first part is description of system on production plastic injects and data processing about his breakdown rate. Next part is about method destination safety stock and its meaning for company. Subsequently are found factors influencing quantity safety stock and their calculation. In final part is defined total safety stock with view on exposure unsatisfied customer.
Description
katedra: RSS; přílohy: Elektronická podoba BP na CD ROM; rozsah: 37
Subject(s)
spolehlivost, poruchovost, pojistná zásoba, interval spolehlivosti, hustota pravděpodobnosti, reliability, failure rate, safety stock, confidence interval, probability density function
Citation
ISSN
ISBN