Sociálně právní poradenství pro dospívající

Title Alternative:Social and Legal Counselling for Teenagers
Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na krizové situace v životě studujících, které jsou vyvolány sociálními problémy v jejich rodině. Hlavním cílem je charakterizovat tyto problémy a zjistit, jaký mají dopad na studijní úspěšnost. Teoretická část bakalářské práce popisuje negativní sociální jevy, které se vyskytují v rodinách se studujícím mladistvým a snaží se určit důvody jejich vzniku.Praktická část uvádí průzkumné šetření, které mapovalo výskyt výše uvedených sociálních problémů v rodinách studentů. Úkolem bylo zjistit, zda a v jaké míře ovlivňují školní úspěšnost oslovených respondentů.
This bachelor thesis is focused on crises situacions in life of studiyng people which are caused by social problems in theirs families. The main aim is to characterize this problems and find out how they impact the succes of studying. Teoretical part of this thesis is about negative social phenomens which appears in families with studying adolescents a it tries to determine reasons of their origin. Practical part provides exploratory investigation which maped presence of social problems in family of students above.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN