Podpora rozvoje průmyslových regionů v severních Čechách

Title Alternative:The support of development of industry regions in the North Bohemia
Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
In this diploma thesis I focused on the old industrial regions in the Northern Bohemia. The aim of this work is to analyse the current situation and try to propose some possible ways of development of the industrial regions view to the Podkrušnohorská basin. In the theoretical part of the thesis I mention some general characteristics and importance of the industrial manufacturing in the Podkrušnohorská basin. The proces of evaluation of the industrial production itself is based on the grounds of the SWOT analysis where I comment on strong and weak aspects of the industrial production and also its threats and opportunities. Furthermore I draw my attention to the topic of revitalisation of the old industrial regions with the help of enterprise activities which mean the main power for the development of the structurally disabled or economically behindhanded regions. I also give a notice to the development of enterprise activities with the help of creation of new industrial zone. This should contribute to attract attention of significant stakeholders who will be able to reduce the unemployment rate in the region. In the final part of this diploma thesis I propose some other possible solutions which could contribute to the development of the old industrial regions in the North of Bohemia.
V této práci se zabývám starými průmyslovými regiony v severních Čechách. Cílem této práce je analyzovat současnou situaci a nastínit možnosti rozvoje průmyslových regionů se zřetelem na Podkrušnohorskou pánev. V teoretické části této práce se zmiňuji o celkové charakteristice a významu průmyslové výroby v Podkrušnohorské oblasti. Samotné zhodnocování průmyslové výroby na severu Čech probíhá na základě SWOT analýzy, kde poukazuji na silné, slabé stránky průmyslové výroby, její hrozby a příležitosti. Dále se v této práci zabývám revitalizací průmyslových regionů prostřednictvím podnikání, které představuje hybnou sílu rozvoje regionů především pro strukturálně postižené nebo hospodářsky zaostávající regiony. Upozorňuji na rozvoj podnikatelských aktivit vytvořením průmyslové zóny, jejíž cílem je přilákání významných investorů, kteří zejména sníží nezaměstnanost v regionu. V závěrečné kapitole této práce se věnuji dalším možnostem rozvoje starých průmyslových regionů na severu Čech.
Description
katedra: KPE; rozsah: 67 s.
Subject(s)
old industrial regions, industrial manufacturing, industrial zone, revitalisation of the old industrial regions, development of the industrial regions, průmyslové regiony, průmyslová výroba, průmyslové zóny, revitalizace regionů, rozvoj regionu
Citation
ISSN
ISBN