Porovnání LCC vybraných zdrojů elektrické energie

Title Alternative:LCC comparison of chosen electric power supplies
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato práce je zaměřena na porovnání nákladů životního cyklu (LCC) vybraných zdrojů elektrické energie. V dnešní době je mnoho způsobů jak získat elektrickou energii. Základní rozdělení je na obnovitelné zdroje energie, kam patří např. voda, vítr, slunce, biomasa a na neobnovitelné zdroje energie kam patří např. uhlí, ropa, plyn a uran. Každý zdroj energie nám nabízí jiné možnosti, které se pokusíme popsat a ke konci práce shrnout a okomentovat. Způsob výroby elektřiny je u každého zdroje elektrické energie principiálně popsán a vysvětlen. Ke každému druhu elektrárny je vybrán konkrétní příklad, ze kterého se vychází při porovnání nákladů životního cyklu jednotlivých zdrojů. Nejprve jsou v této práci přiblíženy parametry vstupů ekonomického modelu potřebné k analýze nákladů životního cyklu. Těmito parametry jsou klíčová data a údaje o provozu, poruchách a nákladech na opravu těchto zařízení. Všechny tyto parametry jsou využity pro stavbu ekonomického modelu, který může významně pomoci při rozhodování o výhodnosti investice. Pro rozhodnutí o výhodnosti investice byly použity tři kritéria - čistá současná hodnota, vnitřní výnosové procento a diskontovaná doba návratnosti investice.
This research is looking at comparison of life cycle costs (LCC) which are needed for production of electricity. In today´s society there are many ways how to obtain electricity. This can be segmented into two categories which are renewable resources of energy (for example water, wind, sun and biomass) and non-renewable resources of energy (for example coal, oil, gas and uranium). Every resource offers different opportunities; these are described and summed up with comments in the conclusion of this research. Method of how the electricity is produced is described with every electricity resource. With every type of power plant there is a chosen example which is being used for comparison of chosen electric power supplies. Firstly this research introduces parameters of entries of economic models which are needed for analysis of the life cycle costs. These parameters are key data about operations management, disturbances and cost of maintaining the machinery in working order. All these parameters are used for building the economic model which will help to decide of most economical plant with high return of capital. There are three criteria´s which makes this decision process easier, these are: actual net value, revenue and pay-off period.
Description
katedra: RSS; přílohy: CD ROM; rozsah: 56 s., 19 s. tab. příloh
Subject(s)
lcc (náklady životního cyklu), ekonomický model, zdroje energie, výhodnost investice, life cycle cost (lcc), economic model, source of energy, pay-off period
Citation
ISSN
ISBN