Srovnání energetické efektivity ekologického a konvenčního zemědělství.

Title Alternative:Comparison of the energy efficiency of organic and conventional agriculture.
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bachelor´s thesis compares organic and conventional agriculture in terms of its energy balance. First part covers the history of organic agriculture in the Czech Republic and informs about the law and rules which are the organic farmers obligated to follow. Chapter involves charts and maps demonstrating present state and spatial arrangement of organic farms in the Czech Republic. Second part of the thesis examines researches from aboard, which are focused on energy comparison of agriculture in different husbandry systems. Third part is a comparison of three apple orchards in the Czech Republic. The research reveals, that the sample organic farm needs less than one third of the energy consumed by the conventional farm. On the other hand, the amount of the fruit harvested is smaller. Energy efficiency is comparable for conventional farm and orchard in transition period and lower for sample organic farm.
Bakalářská práce srovnává ekologické a konvenční zemědělství na základě jejich energetické bilance. Úvodní část pojednává o historii a pravidlech závazných pro ekologický způsob hospodaření v ČR. Kapitola je doplněna tabulkami informujícími o vývoji a mapkami zobrazujícími současný stav a prostorové rozložení ekologických farem v ČR. Druhá část práce je rešerší zahraničních odborných studií, zaměřených na srovnání energetické efektivity různých systémů hospodaření. Třetí část práce je praktickým srovnáním tří sadů v České republice. Výzkum ukazuje, že nejvíce energie z vybraných sadů spotřebovává konvenční sad a to až třikrát tolik než vybraný ekologický sad. Ekologický sad vykazuje nižší výnos. Energetická efektivita je srovnatelná pro konvenční farmu a sad v přechodném období a nižší u ekologického sadu.
Description
katedra: KGE; přílohy: 1 CD; rozsah: 55 s., 3 s. příloh.
Subject(s)
organic agriculture, conventional agriculture, orchard, energetic comparison, energy efficiency, ekologické zemědělství, konvenční zemědělství, sady, energetické srovnání, energetická efektivita
Citation
ISSN
ISBN