Daňová evidence versus účetnictví v podnikání FO

Title Alternative:Tax evidence system versus accounting in the enterprise of individuals
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The subject of this diploma work are two systems of keeping records of business transactions: income and expenditures in the tax evidence system and revenues and costs in the accounting. The work compares the two systems and the way they lead to assessment of the outcome of the business unit. In the theoretical part, the basic principles of both systems are tackled as well as the difference between them. Firstly, legal norms regulating both methods of recording business transactions are discussed. Secondly, the transition from one system to another and steps which such a transition is accompanied with are examined. In the practical part, an example is given that illustrates the difference between the tax evidence system and the accounting on the same set of business transactions in a calendar year and how this difference affects the business outcome. Further, the example suggests how a transition from the tax evidence system to the accounting should be carried out and what tax consequences it can have.
Tato diplomová práce se zabývá sledováním příjmů a výdajů v daňové evidenci na sledování nákladů a výnosů v účetnictví. Jejich vzájemné porovnání a zjištění hospodářského výsledku. V teoretické části jsou rozebrány základní principy obou metod a jejich odlišnosti. Je zde stanoven obecný způsob účtování vycházející ze zákonných norem. Dále je teorie navázána na přechodový můstek mezi daňovou evidencí a účetnictvím a popsány jednotlivé kroky přechodu z daňové evidence na účetnictví. Praktická část obsahuje příklad na porovnání daňové evidence a účetnictví při stejných účetních operacích v kalendářním roce a odlišný dopad na hospodářský výsledek. Pro daňovou evidenci je zde doporučen převodový můstek na přechod na účetnictví a výpočet daňového dopadu.
Description
katedra: KFÚ; rozsah: 80 s., 10 s. příloh
Subject(s)
tax evidence system, cost, income, expenditure, revenue, accounting, daňová evidence, náklad, příjem, výdaj, výnos, účetnictví
Citation
ISSN
ISBN