Numerical modeling and experimental investigation of flow in domains with moving boundaries

Title Alternative:Numerická simulace a experimentální výzkum proudění na pohyblivých oblastech