Transformace vnitropodnikového informačního systému

Title Alternative:Transformation of intracompany information system
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-12-20
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Informační systémy dnes patří mezi nejdůležitější části podniku. Informační systém řídí naprostou většinu procesů, které bývají často automatizovány. Automatizace těchto procesů nejen urychluje jejich provádění, ale také zmenšuje riziko vzniku chyb. Zavádění informačního systému do podniku je velice složitý proces zahrnující analýzu procesů v celém podniku. Stavění informačního systému na míru je však vysoce nákladné. Výrobci informačních systémů proto vytvářejí takzvaná oborová řešení a snaží se tak univerzální informační systémy co nejvíce přizpůsobit potřebám pracovního odvětví podniku. Každý informační systém ale potřebuje přizpůsobení tak, aby splňoval všechny požadavky. Někdy je třeba také přechodu z jednoho informačního systému na jiný. Praktickou částí této práce je vytváření zakázkových úprav informačního systému Helios Orange, popsání provádění těchto úprav a jejich realizace. Hlavním úkolem je vypracování úpravy spojující Helios Orange se systémem balíkové přepravy. Vytváření této praktické části je velmi komplexní úlohou zahrnující analýzu požadavků zadavatele, zjišťování možností a nastudování úprav systému Helios Orange, komunikace se všemi účastníky procesu, vlastní realizace úprav mimo podnik, následné zavedení úprav a jejich odladění.
Information systems belong to most important parts of company. Information system controls absolute majority of processes that are often automated. Automation of these processes not only accelerates their execution but also decreases risk of faults. Implementation of information system into a company may be a very complicated process including analysis of processes in the whole company. But made-to-measure information system is very expensive. That?s why developers of information systems make so-called branch solutions and they try to tune well information systems to demands of work branches. Each information system needs customizing to perform all criteria. Sometimes it is necessary to migrate information from system to another one. The practical part of this thesis provides description of custom modifications done in the information system Helios Orange. The main task is to make modifications that will connect Helios Orange with parcel delivery service. Formation of this practical part is a very complex task including analysis of demands, find possibilities and learn modifications of system Helios Orange, communication with all participants in process, realization of modifications outside of company, implementation and debugging.
Description
katedra: MTI; přílohy: 1x CD ROM;
Subject(s)
implementace erp systémů, integrace informačních systémů, implementation of erp systems, information systems integration
Citation
ISSN
ISBN