Financování podnikatelského záměru pomocí dluhopisů

Title Alternative:Financing a Business Plan through Bonds
Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce se zabývá problematikou financování třetí etapy výstavby ve společnosti SKI PARK ČERVENÁ VODA, který poskytuje svým zákazníkům možnost rekreace v podobě lyžařských sjezdovek od roku 2010. Předmětem této práce je představení společnosti a všech etap výstavby, které byly dosud realizovány. Dále představuje třetí dosud nerealizovanou etapu, pro kterou je alternativou financování pomocí dluhopisů. Cílem práce je navrhnout financování vybraného projektu pomocí dluhopisů. Hlavním tématem je výstavba nové lanové dráhy a další třetí sjezdovky, jež by mělo přispět k rozšíření kapacity areálu a tím i ke zvýšení obratu, respektive zisku. Úvodní část práce se zabývá dluhopisy, jejich členěním, procesem emitování a v neposlední řadě uvádí dva příklady již realizovaných emisí dluhopisů v České republice. Poznatky z rešeršní části se prolínají do části aplikační, která obsahuje charakteristiku analyzované firmy, analýzu etap výstavby, propočet výše investice v daném lyžařském areálu, propočet návratnosti investice a návrh financování investice pomocí dluhopisů.
Description
57 stran, 10 stran příloh :barevné ilustrace +1 CD-ROM
Subject(s)
bonds, project financing, dluhopisy, financování projektů
Citation
ISSN
ISBN