Návrh a realizace zdroje vibrací

Title Alternative:Proposal and realization of the source of vibrations
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-12-20
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Cílem této bakalářské práce je navrhnout a zkonstruovat jednoduchý zdroj vibrací pomocí elektrodynamického reproduktoru doplněného o jednoduchou budící elektroniku a snímač polohy, kterým se bude moci kontrolovat a měřit konstantní výchylka membrány. Snímač polohy, který jsme si zvolili, pracuje na principu dopadu a odrazu světla. Na membránu reproduktoru, sloužící jako zdroj vibrací, je připevněno zrcátko, na které je svíceno paprskem laseru a odraz je zobrazován na stupnici stínítka. Vibrační systém je řízen signálem z funkčního generátoru.
The aim of this bachelor´s work is to propose and construct a simple vibration source with the help of a moving-coil loudspeaker. This will be supplemented by simple generating electronics and the constant deflection membrane will be checked and measured by the position sensor. This sensor, which we have chosen, works on the principle of incidence and the reflection of light. On the membrane of the loudspeaker, which is the vibration source, is fixed the mirror which is brightened by laser. The laser beam is displayed on the screen. The vibration system is operated from the functioning generator.
Description
katedra: MTI; přílohy: CD ROM; rozsah: 33 s.
Subject(s)
snímač polohy, membrána reproduktoru, zdroj vibrací, laser, funkční generátor, the position sensor, the membrane of the loudspeaker, the vibration source, laser, the functioning generator
Citation
ISSN
ISBN