Hodnocení efektivnosti za využití analýzy obalu dat

Title Alternative:Efficiency Assessement Using Data Envelopment Analysis (DEA)
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The aiml of this thesis is a multicriteria assessment of homogenous decision making units. At first, it contents standard methods (e.g. weighted sum approach, AHP, TOPSIS), further the Data Envelopment Analysis (DEA) - a modern method applicable to various types of problems. To support processing of DEA there was developed a particular software tool. The final part of the thesis is focused on efficiency measuring of police department in Liberec region.
Cílem diplomové práce je vícekriteriální hodnocení homogenních produkčních jednotek. Práce se zaměřuje jednak na standardní metody (metoda váženého součtu, metoda AHP a TOPSIS), jednak na analýzu obalu dat (DEA) ? moderní metodu, kterou je možné aplikovat na velkou množinu hodnotících úloh. Pro podporu zpracování analýzy obalu dat je v práci vytvořen samostatný výpočetní nástroj usnadňující zpracování výpočtů. Závěrečná část se zabývá konkrétní aplikací analýzy obalu dat při hodnocení efektivnosti obvodních oddělení Policie České republiky územního odboru Liberec.
Description
katedra: KSY; přílohy: 1 CD; rozsah: 83 s., 9 s. přílohy
Subject(s)
data envelopment analysis, decision making unit, efficiency measurement, analýza obalu dat, hodnocení efektivnosti, produkční jednotka
Citation
ISSN
ISBN