Rizika vzniku domácího násilí

Title Alternative:Hazards of Generation Private Violence
Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The bachelor work was focused on conditions of the formation of the private violence, its situation and the important factors whose comes before. These results were achieved by comparing the information from the literature, the statistical reports, model of the risk factors and the own author experience. The theory part includes the account some concepts and forms of the private violence, motives of behaviour, sorts, conditions and reasons of the birth aggression and aggressiveness. There are processed the statistical data of victims and offenders but also the legislative changes in this section with the resulting data after the introduction of the deportation. Further there are described the various models of potential factors contributing to the home violence, the mental disorder and some "triggers (starter power) of this. The practical part was focused on the characteristics of the risk persons and situations which could minister to detecting of the private violence and next aid to the endangered persons.
Bakalářská práce byla zaměřena na zjištění, za jakých podmínek může nastat situace, při níž dojde k domácímu násilí a které faktory předchází jeho vzniku. Výsledků bylo dosaženo komparací poznatků z odborné literatury, statistických výstupů, modelů rizikových faktorů a z vlastních zkušeností autora týkajících se oblasti domácího násilí. Teoretická část konkrétně obsahuje popis některých pojmů a forem domácího násilí, motivy chování, druhy, podmínky a příčiny vzniku agrese a agresivity. Jsou zde zpracována statistická data týkající se obětí i pachatelů domácího násilí a uvedeny legislativní změny v dané oblasti spolu s výslednými daty po zavedení institutu vykázání. Dále jsou popsány různé modely možných rizikových faktorů přispívajících k vzniku domácího násilí, duševní a psychické poruchy a některé {\clqq}spouštěče`` domácího násilí. Praktická část práce byla zaměřena na charakteristiku rizikových osob a situací, která může přispět k odhalování domácího násilí a následné pomoci ohroženým osobám.
Description
katedra: KSS; přílohy: 1xCD; rozsah: 64
Subject(s)
private violence, aggressiveness, victim, legislature, personality, defect (disorder), domácí násilí, agresivita, oběť, legislativa, porucha osobnosti
Citation
ISSN
ISBN