Optimalizace antropometrických vyšetření ve sportovní laboratoři TUL

Title Alternative:Optimization of anthropometric examinations in the TUL sport laboratory
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The aim of this thesis is to create a suitable way of measuring anthropometric parameters of the individual which would be usable in the sport laboratory of TUL. In the beginning there is an analysis of usual types of anthropometric measurement and then these methods are compared to each other. Based on these information are found the deficiencies in anthropometric measurements of the TUL sport laboratory. These deficiencies are then eliminated by editing the original examination and drafting new protocols of anthropometric examination. The new form of examination is intended for future practical use in the TUL sport laboratory.
Cílem bakalářské práce je vytvořit vhodný způsob zjišťování antropometrických parametrů jednotlivce využitelný v Laboratoři sportovní motoriky na Katedře tělesné výchovy TUL. V úvodu jsou obvyklé druhy antropometrických měření analyzovány a jejich jednotlivé metodiky vzájemně srovnávány. Na základě těchto poznatků jsou pak odhaleny nedostatky antropometrických měření při vyšetření v Laboratoři sportovní motoriky na TUL. Tyto nedostatky jsou následně eliminovány úpravou původního vyšetření a navržením nových protokolů antropometrického vyšetření. Nová podoba vyšetření je určena k budoucímu praktickému využití v Laboratoři sportovní motoriky.
Description
katedra: KTV; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 64 s. (88 807 znaků)
Subject(s)
anthropometric measurements, body composition, somatotype, new protocol draft, sport laboratory, antropometrická měření, tělesné složení, somatotyp, návrh nového protokolu, laboratoř sportovní motoriky
Citation
ISSN
ISBN