Problematika DPH a cla v mezinárodním styku

Title Alternative:Value added tax and customs issues in the international relations
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The subject of the diploma thesis ?Value added tax and customs issues in the international relations? is the application of procedures for international business transactions from tax and customs point of view. The first part of thesis sets out the legislations which provide for the VAT and customs under the European and Czech law. The second and third chapters deal with the clarification of the basic terms used for the area of VAT, customs and customs procedures. These basic terms are important for understanding of the further chapters of the diploma thesis. The fourth part focuses on the detailed description of the procedures of individual international business transactions, as required by European and Czech law. The last chapter is focused on the practical implementation of the procedures for the business transactions in the international relations.
Předmětem diplomové práce ?Problematika DPH a cla v mezinárodním styku? je aplikace postupů při mezinárodních obchodních transakcí z hlediska daňového a celního. První část vymezuje právní předpisy, kterými jsou daň z přidané hodnoty a clo upraveny v rámci evropského práva i vnitrostátního práva České republiky. Druhá a třetí kapitola jsou věnovány objasnění základních pojmů, se kterými se setkáme při použití daně z přidané hodnoty, cla a celního řízení, a které jsou důležité pro porozumění zbývajících částí této diplomové práce. Čtvrtá část se zaměřuje na podrobný popis postupů jednotlivých obchodních transakcí, tak jak jsou vyžadovány vnitrostátním a evropských právem. Poslední kapitola je pak zaměřena na praktickou aplikaci postupů při obchodních transakcí v rámci mezinárodního styku.
Description
katedra: KPE; rozsah: 106 s.
Subject(s)
customs, customs procedures, exports of goods, imports of goods, purchase of goods from a member state, supply of goods to a member state, tax, value added tax, clo, celní řízení, daň, daň z přidané hodnoty, dodání zboží z jiného členského státu, dovoz zboží, pořízení zboží z jiného členského státu, vývoz zboží
Citation
ISSN
ISBN